Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.

Lärlingsutbildningar

För mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare:

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–15.00, tisdagar 16.00–17.30
Telefon: 018–727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se

Ansökan

Aktuella sökdatum finns på ansökningswebben.

Ansök till utbildning

Uppdaterad: