Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.  

Lärlingsutbildningar

Reservdelspersonal - lärling

Studiestödspoäng: 750 poäng
Utbildningslängd: 37 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Mål: Som reservdelspersonal kan du exempelvis arbeta som ansiktet utåt på ett företag som tillhandahåller reservdelar till olika fordon. Reservdelspersonal är en bred utbildning som kombinerar grundläggande fordons- och lagerkurser med handelskurser i hur man bemöter olika kunder.

Gästvärd- lärling

Studiestödspoäng: 550 poäng
Utbildningslängd: 27 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Mål: Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett varierat arbete? Bli gästvärd på exempelvis hotell eller vandrarhem! Gästvärden är ofta den första kontakten med kunden eller besökaren. Utbildningen ger dig kunskaper om service och bemötande, besöksnäringen och logi. 

Fastighetsskötare- lärling

Studiestödspoäng: 1250 poäng
Utbildningslängd: 45 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Mål: Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Undersköterska med fördjupning inom psykiatri - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng
Utbildningslängd: 62 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Mål: Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan till exempel arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

Ansökan

Du ansöker till lärlingsutbildningar på vår ansökningswebb.

Ansök till utbildning

För mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare:

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–15.00
Telefon: 018–727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se

Uppdaterad: