Kombinationsutbildning - yrkesutbildning och Sfi

Du läser svenska för invandrare, Sfi, och grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning inom vård och pedagogik, bygg och produktion eller hotell. Nästa start i augusti med sista ansökningsdag 5 juni.

Gästvärd med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 500 poäng yrkeskurser + svenska 
Utbildningslängd: 52 veckor
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande
Mål: På utbildningen lär du dig att jobba som gästvärd på hotell. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på hotell ingår i utbildningen. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en så kallad kombinationsutbildning, komboutbildning.

Målare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng
Utbildningslängd: 59 veckor  
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande
Mål: Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Du jobbar med allt från underarbete som spackling till tapetsering och ytskiktsmålning. Målaren är i många olika miljöer och får ofta jobba på olika ställen. Du renoverar gammalt eller målar nytt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en kombinationsutbildning, komboutbildning.

Träarbetare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng   
Utbildningslängd: 58 veckor
Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 
Mål: Träarbetaren, som också kallas snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Du jobbar med många delar i ett bygge till exempel bygga tak på ett hus, bygga en friggebod eller renovera kök. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en kombinationsutbildning, komboutbildning.

Godshantering lager och terminal med sfi, sva grund

Studiestödspoäng: 700 poäng yrkeskurser +  svenska
Utbildningslängd: 35 veckor 
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande
Mål: Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en så kallad kombinationsutbildning, komboutbildning. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

Ansökan

Aktuella sökdatum finns på ansökningswebben. Ansök till utbildning

Uppdaterad: