Kombinationsutbildning - yrkesutbildning och Sfi

Du läser svenska för invandrare, Sfi, och grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning inom vård, pedagogik, bygg och produktion eller hotell.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Målare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 60 veckor  

Ansökan är öppen från 11 januari till 12 februari

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål: Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Man jobbar med allt från underarbete som spackling till tapetsering och ytskiktsmålning. Målaren är i många olika miljöer och kan flytta sig mellan olika platser ofta. Du kan renovera gammalt eller måla nytt. I utbildningen får du grundläggande teoretiska kunskaper och arbeta praktiskt med olika tekniker. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. Parallellt med yrkeskurserna studerar du svenska språket utifrån din nivå.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Träarbetare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor

Ansökan är öppen från 11 januari till 12 februari

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Träarbetaren, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Du är på många delar av ett bygge: högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök. Uppdragen kan vara privata bostäder till stora byggen. Parallellt med yrkesutbildningar studerar du svenska språket utifrån din nivå.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Plattsättare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor

Ansökan är öppen från 11 januari till 12 februari

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Plattsättare klär väggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik, oftast inomhus. Uppgifterna kan variera mellan allt ifrån att sätta plattor i kök, badrum till stora entréer eller simhallar. I uppgifterna ingår också underarbeten, som tätskiktning av golv eller väggar. En plattsättare måste vara noggrann. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fästmassa och fogarna ska härda på rätt sätt. De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet. Parallellt med yrkeskurserna kommer du även att studera svenskaspråket utifrån din nivå.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Godshantering, lager och terminal med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 700 poäng  

Utbildningslängd: 35 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Stora delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som leder dig genom utbildningen. Du kommer att ha vissa moment inne på skolan. Läraren besöker dig regelbundet och följer upp din utbildning.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget)
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se

Gästvärd med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 500 poäng yrkeskurser + svenska

Utbildningslängd: 52 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål: På utbildningen lär du dig att jobba som gästvärd på hotell. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på hotell ingår i utbildningen. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en så kallad kombinationsutbildning, komboutbildning.

Utbildningsanordnare: Hermods, e-post: uppsala@hermods.se

Barn- och fritidsutbildningen med inriktning mot barnskötare med Sfi/svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1300 poäng yrkeskurser + 800 poäng svenska 

Utbildningslängd: 65 veckor (inklusive APL 10 veckor)

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål:  Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare. Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska.Flex innebär att du kommer läsa svenska måndag-fredag på förmiddagarna och du kommer läsa yrkeskurser tre eftermiddagar i veckan. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och är en del av utbildningen som du genomför på en arbetsplats. Du följer din handledares schema, 40h/vecka.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda,  kontaktperson: Kristoffer Moteie

Undersköterska med svenska som andraspråk grund 

Studiestödspoäng: 1500 poäng  

Utbildningslängd: 107 veckor (APL 14 veckor) 

Ansökan till utbildningen är öppen mellan 11 januari och 12 februari

Förkunskaper:  Godkänd i SFI kurs D eller motsvarande

Mål: Utbildningen riktar sig till dig som är klar med SFI D och vill påbörja utbildning inom undersköterska. I utbildningen läser du grundläggande svenska som andraspråk upp till svenska som andraspråk 1 på gymnaisenivå. Du läser svenskan parallellt med vårdkurserna. Utbildningen syftar till att ge dig språkliga och yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 65 veckorna i utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde. OBS! Har du redan läst Svenska som andraspråk delkurs 2 och 3 kommer du att läsa utbildningen på 75% studietakt.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, e-post: info@moa-larcentrum.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: