Kombinationsutbildning - yrkesutbildning och Sfi

Du läser svenska för invandrare, Sfi, och grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning inom vård, pedagogik, bygg och produktion eller hotell.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Godshantering, lager och terminal med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 700 poäng  
 
Utbildningslängd: 35 veckor

Ansök mellan 12 oktober och 20 november, 2020

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Stora delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som leder dig genom utbildningen. Du kommer att ha vissa moment inne på skolan. Läraren besöker dig regelbundet och följer upp din utbildning.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget)
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se

Golvläggare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng
  
Utbildningslängd: 59 veckor

Ansök mellan 12 oktober och 20 november, 2020

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Golvläggaren arbetar med golvbeläggningar av bl a textil, plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Du jobbar med allt från renovering till nybyggnads projekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som t ex mattor på rulle eller parkettbrädor. Men du ska också kunna utföra specialjobb, t ex mönsterläggning av parkettgolv. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet såsom rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Gästvärd med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 500 poäng yrkeskurser + svenska

Utbildningslängd: 52 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål: På utbildningen lär du dig att jobba som gästvärd på hotell. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, på hotell ingår i utbildningen. Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du svenska. Utbildningen är en så kallad kombinationsutbildning, komboutbildning.

Utbildningsanordnare: Hermods, e-post: uppsala@hermods.se

Barn- och fritidsutbildningen med inriktning mot barnskötare med Sfi/svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1300 poäng yrkeskurser + 800 poäng svenska 

Utbildningslängd: 65 veckor (inklusive APL 10 veckor)

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål:  Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare. Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska.Flex innebär att du kommer läsa svenska måndag-fredag på förmiddagarna och du kommer läsa yrkeskurser tre eftermiddagar i veckan. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och är en del av utbildningen som du genomför på en arbetsplats. Du följer din handledares schema, 40h/vecka.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda,  kontaktperson: Kristoffer Moteie

Vårdbiträde med SFI/Svenska som andraspråk grund 

Studiestödspoäng: 800 poäng  

Utbildningslängd: 60 veckor (inklusive APL 4 veckor)

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande
Mål: Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa SFI/grundläggande svenska som andraspråk kombinerat med kurser inom vård- och omsorg. Utbildningen syftar till att ge dig språkliga och yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet som till exempel stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, e-post: info@moa-larcentrum.se

Murare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1300 poäng

Utbildningslängd: 59 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande
Mål: Muraryrket är ett av de äldsta inom byggyrkena. Material och tekniker har utvecklats mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor. Som murare arbetar du bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader. Idag finns det tekniker för att kunna jobba utomhus även under vintertid. Inomhusarbeten kan också göras, såsom inredningsjobb t ex murverk för en spis och olika dekorativa tegelväggar.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: