Ämnesinformation

Här hittar du ämnesinformationer till prövning.

Ämnesinformation
Du hittar fullständiga kursplaner på Skolverkets webbplats.

Media
Programhantering (PDF, 317 KB)

Naturvetenskapliga ämnen/Matematik
Biologi 1 (PDF, 137 KB)och 2 (PDF, 137 KB)
Matematik 1 (PDF, 209 KB)Matematik 2 (PDF, 209 KB)Matematik 3 (PDF, 209 KB)Matematik 4 (PDF, 209 KB)
Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1b (PDF, 248 KB)Naturkunskap 2 (PDF, 291 KB)
Kemi 1 och 2 (PDF, 253 KB)
Fysik 1a Fysik 2 (PDF, 208 KB)

Ekonomi, handel, administration
Affärskommunikation (PDF, 294 KB), Praktisk marknadsföring 1 (PDF, 290 KB)

Samhällsvetenskapliga ämnen
Etik och människans livsvillkor (PDF, 130 KB) 
Filosofi 1 (PDF, 488 KB)
Filosofi 2 (PDF, 319 KB)
Historia 1b (PDF, 410 KB)
Psykologi 1 och 2 (PDF, 311 KB)
Religion 1 (PDF, 136 KB)
Samhällskunskap 1b (PDF, 148 KB) 
Samhällskunskap 2 (PDF, 293 KB)
Specialpedagogik 1 (PDF, 133 KB) 

Språk
Engelska
Engelska 5 (PDF, 231 KB)Engelska 6 (PDF, 292 KB), Engelska 7 (PDF, 198 KB)
Moderna språk
Franska 1 (PDF, 248 KB), Franska 2 (PDF, 235 KB), Franska 3 (PDF, 234 KB)
Franska 4 (PDF, 234 KB), Franska 5 (PDF, 234 KB)
Spanska 1 (PDF, 54 KB), Spanska 2 (PDF, 54 KB), Spanska 3 (PDF, 54 KB)
Svenska 
Svenska 1 (PDF, 327 KB), Svenska 2 (PDF, 303 KB), Svenska 3 (PDF, 321 KB)
Svenska som andra språk 1 (PDF, 322 KB)
Svenska som andra språk 2 (PDF, 306 KB) 
Svenska som andra språk 3 (PDF, 331 KB)

Omvårdnad / Hälsa
Akutsjukvård (PDF, 213 KB)
Hälsopedagogik (PDF, 135 KB)
Medicin 1 (PDF, 133 KB), Medicin 2  (PDF, 208 KB)
Psykiatri 1 (PDF, 208 KB), Psykiatri 2  (PDF, 212 KB)
Vård och omsorg 1 (PDF, 400 KB)Vård och omsorg 2 (PDF, 233 KB)

Uppdaterad: