Prövning

En prövning är ett prov som testar dina kunskaper i en kurs. Du som har kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan göra en prövning. Om du har betyg i en kurs/ämne och vill höja ditt betyg kan du också göra en prövning.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, enligt gällande kursplan och betygskriterier. 

Prövningar under hösten 2020 genomförs på Hermods eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. De flesta prövningar görs under oktober månad, se prövningsschema nedan.

Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns i höstens prövningsschema kan du göra en intresseanmälan till prövningsenheten. Mejla till prövningsenhetens e-post: ujc.provning@uppsala.se   

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs men/och du vill höja betyget
  • du behöver betyg i en kurs du inte läst 

Läs mer om prövning i Uppsala (PDF, 137 KB) 

Ansök om prövning till hösten 2020 

Du ansöker om prövning mellan 8 juni och 7 augusti. Besked om antagning skickas ut några veckor efter att ansökan är stängd. Glöm inte att betala in prövningsavgiften 500 kr per kurs. Ange namn, personnummer och kurs. 

Avgift för prövning
Prövningsavgift är 500 kronor per kurs, sista inbetalningsdag 7 augusti.
Bankgiro: 344 – 7257
Betalningsmottagare: Uppsala kommun


Om två eller fler prövningar sker samtidigt måste du prioritera vilken av prövningarna du vill göra. Urvalet sker i den ordning ansökan inkommer

Ämnesinformation, tider för olika moment utöver skriftligt prov får du av skolan där prövningen görs.

Prövningsschema hösten 2020

Hermods  (prövningar börjar kl. 8.30 om inte annat anges nedan):
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1: 10 oktober
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2:  24 oktober
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3: 7 november
Engelska 5: 3 oktober
Engelska 6: 17 oktober
Engelska 7: 7 november
Spanska 3: 24 oktober
Spanska 5: 24 oktober
Matematik 1a, 1b, 1c: 17 oktober  
Matematik 2a, 2b, 2c: 10 oktober
Matematik 3b, 3c: 3 oktober
Matematik 4: 24 oktober
Matematik 5: 7 november
Historia 1b: 10 oktober
Historia 2a: 24 oktober
Franska 1, 2, 3: 24 oktober
Religion 1: 24 oktober
Privatjuridik: 24 oktober
Italienska 1, 2: 24 oktober
Programmering 2: 7 november
Företagsekonomi 2: 7 november
Företagsekonomi specialisering: 10 oktober
Ledarskap och organisation: 24 oktober

Läs mer om prövningar på Hermods i Uppsala

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna  (prövningstider skickas från skolan)
Fysik 1a: 16 oktober
Fysik 2: 16 oktober                                
Kemi 1: 15 oktober
Kemi 2: 15 oktober
Biologi 1: 15 oktober
Biologi 2: 15 oktober
Naturkunskap 1a1: 15 oktober
Naturkunskap 1b: 15 oktober
Samhällskunskap 1b: 16 oktober
Samhällskunskap 2: 16 oktober
Medicin 2: 8 oktober
Psykiatri 1: 8 oktober
Psykologi 1: 8 oktober
Akutsjukvård: 8 oktober Obs! Godkänd APL eller godkänd validering av APL före prövning krävs. Kontakta skolan för mer information gällande prövning i akutsjukvård.

Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i prövningarna kommer skolan att kalla till. Skolan skickar ut prövningsinformation ett par veckor efter prövningsperiodens slut.

Ansök om prövning

Prövningsenheten

Uppdaterad: