Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning. En prövning är ett prov som testar dina kunskaper för att du ska kunna få ett betyg i en kurs.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Alla prövningar under våren 2020 är antingen på Hermods eller vid Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna (Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2). Fysik- och kemiprövningarna är vid månadsskiftet maj-juni. Alla andra prövningar är under mars månad på Hermods enligt prövningsschema.

Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns i vårens prövningsschema så kan du göra en intresseanmälan till prövning hösten 2020 genom att skicka e-post till prövningsenheten.  

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs sedan tidigare och du vill få ett högre betyg
  • du vill få ett betyg i en kurs du inte har läst men som du behöver ha betyg i. 

Läs mer om prövning i Uppsala (PDF, 137 KB) 

Ansök om prövning till våren 2020 (6 januari - 7 februari)

Du ansöker om prövning och får besked om antagning i anslutning till att anmälningstiden har gått ut. Glöm inte att betala in prövningsavgiften (500 kr per kurs). 

Om två eller flera prövningar sker samtidigt måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra. Urvalet sker i den ordning du väljer. 

Ämnesinformation, tider för olika moment utöver skritfligt prov får du av skolan som du gör din prövning på. 

Prövningsschema våren 2020

Mars 2020 (Hermods, alla prövningar börjar kl. 14 om inte annat anges nedan):
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (båda 12 mars)
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 (båda 19 mars)
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (båda 26 mars)
Engelska 5 (12 mars), Engelska 6 (19 mars), Engelska 7 (26 mars)
Spanska 5, Spanska 6, Spanska 7 (samtliga 26 mars)
Matematik 1a, 1b, 1c (samtliga 12 mars)
Matematik 2a, 2b, 2c (samtliga 26 mars)
Matematik 3b, 3c (båda 19 mars)
Matematik 4
(12 mars)
Historia 1b (12 mars) 
Samhällskunskap 1b (26 mars), Samhällskunskap 2 (19 mars)
Information och kommunikation 1 (9 mars kl. 12 på Kungsgatan 85) 
Redovisning 2 (19 mars)
Naturkunskap 1a1 (26 mars), Naturkunskap 1b (26 mars), Naturkunskap 2 (19 mars)
Biologi 1 (19 mars), Biologi 2 (26 mars) 

Läs mer om prövningar på Hermods i Uppsala

Maj/juni 2020 (Utbildnings- och jobbcenter):
Fysik 1, 2
Kemi 1, 2

Du hittar datum för skriftliga delen av prövningarna i webbansökan under ansökningsperioden. Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i prövningarna kommer skolan att kalla till. 

Ansök om prövning

Avgift för prövning

Avgift för prövningen är 500 kronor per kurs.

Prövningsenheten

Uppdaterad: