Prövning

En prövning är ett prov som testar dina kunskaper i en kurs. Du som har kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan göra en prövning. Om du har betyg i en kurs/ämne och vill höja ditt betyg kan du också göra en prövning.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, enligt gällande kursplan och betygskriterier. 

Prövningar under våren 2021 genomförs på Hermods eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. De flesta prövningar görs under mars månad. 

Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns i vårens prövningsschema kan du göra en intresseanmälan till prövningsenheten. Mejla till prövningsenhetens e-post: ujc.provning@uppsala.se   

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs men/och du vill höja betyget
  • du behöver betyg i en kurs du inte läst 

Ansökan om prövning våren 2021

Du ansöker om prövning mellan 23 november 2020 och 8 januari 2021. Besked om antagning skickas ut några veckor efter att ansökan är stängd. Glöm inte att betala in prövningsavgiften 500 kr per kurs. Ange namn, personnummer och kurs. 

Avgift för prövning

Prövningsavgift är 500 kronor per kurs, sista inbetalningsdag 8 januari 2021.
Bankgiro: 344 – 7257
Betalningsmottagare: Uppsala kommun

Inbetald avgift återbetalas inte. Endast om Prövningsenheten inte kan genomföra prövningen av praktiska orsaker återbetalas avgiften. Om du inte betalar, blir din anmälan inte giltig. Avgift kommer att krävas av den som har godkänt betyg sedan tidigare samt av den som inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg.  Går du på ungdomsgymnasiet kan du inte göra en prövning inom kommunala vuxenutbildningen.

Om två eller fler prövningar sker samtidigt måste du prioritera vilken av prövningarna du vill göra. Urvalet sker i den ordning ansökan inkommer. 

Ämnesinformation, tider för olika moment utöver skriftligt prov får du av skolan där prövningen görs. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. 

Prövningsschema våren 2021

Prövningarna genomförs på Hermods eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.  

Tider för prövningar på Hermods våren 2021

Läs mer om prövningar på Hermods webbplats

Tider för prövningar på Utbildnings- och jobbcenter våren 2021 

Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i prövningarna kommer skolan att kalla till. Skolan skickar ut prövningsinformation ett par veckor efter prövningsperiodens slut.

Betyg

Administration av betyg tar minst fyra veckor, därefter rapporteras det in till UHR. Du måste själv kontrollera att dina betyg har kommit in på antagning.se.

Ansök om prövning

Prövningsenheten

Uppdaterad: