Prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning. En prövning är ett prov som testar dina kunskaper för att du ska kunna få ett betyg i en kurs.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Alla skriftliga prövningar görs på Västra Strandgatan 11 A, våning 5, (aulan) Laboration och muntliga prov sker på annan plats och meddelas vid skrivtillfället

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs sedan tidigare och du vill få ett högre betyg
  • du vill få ett betyg i en kurs du inte har läst men som du behöver ha betyg i. 

Läs mer om prövning (PDF, 74 KB)

Ansök om prövning

Du ansöker om prövning och får besked om antagning en vecka efter att anmälningstiden har gått ut. Glöm inte att betala in avgiften.

Om två eller flera prövningar sker samtidigt måste du prioritera vilken av prövningarna du ska göra. Urvalet sker i den ordning du väljer. Vill du göra prövning i andra ämnen än de som finns schemalagda ska du kontakta Prövningsenheten.

Schema prövningar höst 2019 (PDF, 229 KB)

Ansök om prövning

Avgift för prövning

Avgift för prövningen är 500 kronor per kurs.

Prövningsenheten

Uppdaterad:

Andra sidor under: Prövning