Antagning

Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för antagning till svenska för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni för kurser som startar i augusti och i december kurser som startar i januari. Antagningsbesked till övriga kurser skickas ut senast 2–3 veckor före kursstart.

På ansökningswebben finns frågor och svar om ansökan och antagning.

Antagningsenheten

Telefontider: måndagtorsdag 10.0011.00

Kontakta oss för frågor som handlar om antagning till utbildningar. 

Uppdaterad: