Extra ansökan till cykeltekniker och anläggningsförare

Den 29 augusti-2 september finns en extra möjlighet att söka till cykeltekniker (kursstart 12 september) och anläggningsförare (kursstart 3 oktober). Gå en utbildning nu och var klar i vår!

Till kurser finns några platser kvar och en extra sökomgång är öppen 7-11 mars.

Cykeltekniker

Utbildningen är på heltid under 20 veckor,
12 september 2022 - 27 januari 2023.

Studiestödspoäng: 500

Utbildningen ges på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som cykeltekniker. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen, minst 3 veckor. Utbildningen är heltid (40h/vecka) och bedrivs i klassrum. 

Förkunskaper

Godkänd i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskap. 

Anläggningsförare

Utbildningen är på heltid under 30 veckor,
3 oktober 2022 - 28 april 2023.

Studiestödspoäng: 1200

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som anläggningsförare, köra hjullastare och grävmaskin samt utföra olika arbetsprocesser inom grundläggning, väg- och ledningsbyggnad. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen, minst 12 veckor.
Utbildningen är heltid (40h/vecka). 

Efter utbildningen fortsätter du med lärlingsutbildning på ett företag i branschen. Du söker själv lärlingsplats. När du är lärling har du lärlingslön och kan efter minst 24 månader ansöka om yrkesbevis. 

Förkunskaper

Godkänd i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskap. 

Ansök till utbildning

Vill du passa på att gå en yrkesutbildning nu ska du göra en ansökan på ansökningswebben.

Hjälp med ansökan

På ansökningswebben finns  frågor och svar om ansökan och antagning till vuxenutbildningen.

Du kan få hjälp med din ansökan på de Utbildnings- och jobbcenter som finns på flera platser i Uppsala:
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum,
Utbildnings- och jobbcenter i Kvarngärdet Gränby,
Utbildnings- och jobbcenter i Stenhagen,
Utbildnings- och jobbcenter i Sävja

25 augusti 2022