Nu växer vi i Gottsunda

Utbildnings- och jobbcenter finns nu även på plan 6 i Gottsunda centrum. Där finns möjlighet att läsa en utbildning och få extra stöd i dina studier.

Du kan bland annat läsa SFI, svenska som andraspråk och yrkesutbildningarna barnskötare och elevassistent.

Här kan du även besöka lärcentrum om du har behov av extra stöd när du studerar. Läs mer om lärcentrum.

Utbildningarna i Gottsunda söker du som vanligt på vår ansökningswebb. Välj "utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda" under skola.

Till ansökningswebben.

På plats på invigningen var Joachim Danielsson som är stadsdirektör i Uppsala kommun. Hör honom berätta om utbildnings- och jobbcenter i sin vlogg.

5 november 2019