Ingen Sfi start 30 mars

Svenska för invandrare, Sfi, startar inte 30 mars. Nytt datum för start är 27 april.

Du som är elev har fått information från din skola.

26 mars 2020