Informationsdag om vuxenutbildning

Är en utbildning din väg till jobbet? Kom på informationsdag om vuxenutbildning 8 november.

  • Information om aktuella utbildningar och kurser som startar i januari
  • Du möter utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare och utbildnings- och jobbcoacher från vuxenutbildningen  

Måndag 8 november 13.00-17.00 i Stationsgallerian, Stationsgatan 12. 

Läs mer om informationsdagen här på webbbplatsen 

22 oktober 2021