Extra chans att söka yrkesutbildning

Vill du bli undersköterska, kock eller operatör inom läkemedelsindustrin? Ta chansen att söka nu och börja studera 20 mars! Extra ansökan är öppen 27 februari - 3 mars.

Tre yrkesutbildningar med start 20 mars öppnar för extra ansökan:

 • Undersköterska (utbildningsform flex, studier på heltid 100 %)
 • Kock (lärlingsutbildning, studier på heltid 100 %)
 • Operatör inom läkemedelsindustrin (studier på halvtid, 50%)

Ansökan är öppen 27 februari-3 mars.
Du gör din ansökan på ansökningswebben.

Mer om utbildningarna

Undersköterska

 • Utbildningens längd: 74 veckor
 • Utbildningstid: 20 mars 2023 - 16 augusti 2024
 • Studiestödspoäng: 1650
 • Studietakt heltid - dagtid, flex
 • Utbildningen ges på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna
 • Förkunskapskrav:
  • godkända betyg svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.
  • godkända betyg från matematik från grundskolan/matematik grund delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Läs mer om utbildning till undersköterska.

Kock - lärling

En lärlingsutbildning är en kombination av skola och lärande i arbete. Största delen av lärandet sker på en arbetsplats, i ett kök.

 • Utbildningens längd: 42 veckor
 • Utbildningstid: 20 mars 2023 - 5 januari 2024
 • Studiestödspoäng: 1050
 • Studietakt heltid, 100 %
 • Utbildningen ges på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna
 • Förkunskapskrav:
  • godkända betyg svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Läs mer om lärlingsutbildning till kock.

Operatör inom läkemedelsindustrin

 • Utbildningens längd: 65 veckor
 • Utbildningstid: 20 mars 2023 - 14 juni 2024
 • Studiestödspoäng: 800
 • Studietakt halvtid, 50 %
 • Utbildningen ges på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna
 • Förkunskapskrav:
  • godkända betyg svenska från grundskolan/svenska som andraspråkdelkurs 4 eller motsvarande kunskap.
  • godkända betyg från matematik från grundskolan/matematik grund delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Läs mer om utbildning till operatör inom läkemedelsindustrin.

Gör din ansökan på ansökningswebben

Alla tre utbildningarna söker du på ansökningswebben. Ansökan är öppen 27 februari-3 mars.

Sök utbildning på ansökningswebben.

22 februari 2023