Bli inspirerad att studera vidare

Är du nyfiken på att studera på universitet? Den 19 maj hålls en inspirationsdag om att studera vidare, och om olika vägar till högre utbildning. Dagen arrangeras gemensamt av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Inspirationsdagen är en dag för dig som vill veta mer om att studera på universitet. Dagen består av ett program med utbildningsmässa och presentationer. Vilka olika utbildningar finns på SLU och Uppsala universitet? Hur kan jag tänka när jag väljer utbildning? Hur gör jag om jag behöver komplettera betyg för att bli behörig?

Du får även höra mer om framtidsutsikter och vilka kompetenser som behövs i Uppsala län.

Inspirationsdagen är gratis men du behöver anmäla dig för att kunna delta.

Inspirationsdagen den 19 maj äger rum på SLU, Campus Ultuna. 

Anmälan, program och mer information finns på sidan uppsala.se/Studeravidare. 

 

2 maj 2022