Bättre service för Gottsundabor på ett och samma ställe

Från och med den 12 december kan medborgare besöka flera myndigheter under ett tak i Gottsunda centrum. Ett gemensamt kommunalt och statligt servicecenter underlättar för medborgare att komma närmare samhällets institutioner.

Idag har Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda tillsammans med Statens servicecenter invigt de gemensamma lokalerna i Gottsunda centrum. Denna satsning är en del av utvecklingen i Gottsunda och gör det möjligt för besökare att aktivt komma närmare, få hjälp och stöd från kommunal verksamhet  och statliga myndigheter.

På plats i de nya lokalerna erbjuds hjälp från Utbildnings- och jobbcenter men även statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Besök på Utbildnings- och jobbcenter ökar chanser för arbete

Utbildnings- och jobbcenter erbjuder hjälp med frågor om både utbildning och jobb. Där kan du som söker utbildning eller arbete gå en vuxenutbildning, läsa svenska för invandrare, delta i arbetsmarknadsinsatser och få information om jobb och praktik.

- Etablering av utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda har haft väldigt positiv effekt på området och många har hittat sin väg till arbetsmarknaden eller studier med hjälp av oss som arbetar här. Vi har flera tusen besökare på vår utbildnings- och jobbcenter varje år, säger Andreas Christoffersson, områdeschef med ansvar för samordning av områdes- och näringslivsfrågor på arbetsmarknadsförvaltningen.

På Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda finns möjligheter att få hjälp på flera språk. Du kan boka tid för individuellt stöd från utbildnings- och jobbcoacher och få vägledning för att hitta utbildningar och få stöd med att söka jobb. Ett besök på Utbildnings- och jobbcenter ökar dina chanser till arbete.

Besöksadress

Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda
Gottsunda centrum, plan 3, ovanför Mattorget
Valthornsvägen 7
756 50 Uppsala

Öppettider

Måndag - fredag 10.00-16.00

Telefon
018-727 08 35

E-post
ujc.gottsunda@uppsala.se

12 december 2022