Förlängd tid för slutbetyg

För att underlätta för de elever som drabbas av de ändrade studieförutsättningarna inom kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen, har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Det här gäller endast dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller
Komvux före 1 juli 2012.  

Boka tid med studie- och yrkesvägledare

Om du har ett samlat betygsdokument och vill veta mer om dina
möjligheter till ett slutbetyg ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare
på utbildnings- och jobbcenter, Kungsgatan 85.

Vad händer efter 1 juli 2021?

Då kan inte längre slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdas
utan endast gymnasieexamen. I vissa fall kan dina äldre avslutade
kurser föras över från ett samlat betygsdokument in i en gymnasieexamen.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information och bokning

27 april 2020