Bli leverantör

Arbetar ert företag med att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden? Bli leverantör av arbetsbefrämjande insatser. Ansök i vårt system på webben.

Kommunen söker leverantörer som hjälper människor till arbete genom olika typer av arbetsbefrämjande insatser. Det kan exempelvis vara matchning mot specifika branscher, språkträning kopplad till ett visst yrke och utbildning för grundläggande digital kompetens. 

Utbildnings- och jobbcenter upphandlar bland annat arbetsträningsplatser och arbetsmarknadsinsatser för nyanlända. Är ditt företag intresserad av att vara med i en sådan upphandling, anmäl dig via webben, se information nedan.

Så här gör du

Vill ditt företag leverera arbetsbefrämjande insatser till kommunen? Då ska ni medverka i en upphandling som görs genom ett dynamiskt inköpssystem (DIS). Det innebär att ni fyller i en digital ansökan om hur ni uppfyller kraven som kommunen har formulerat. När ett behov sedan uppstår skickar kommunen en anbudsförfrågan via systemet till alla godkända leverantörer. Om ni är intresserade och uppfyller ställda krav kan ni sedan lämna anbud.

Ansök

På uppsala.se kan du läsa mer om Uppsala kommuns upphandlingar och det dynamiska inköpssystemet

Anmälan till det dynamiska inköpssystemet sker via upphandlingssystemet TendSign

Leverantörer

Följande leverantörer finns registrerade i det dynamiska inköpssystemet (DIS) idag:

 • AB AlphaCE Holding
 • AB Coachgruppen Strömbergs
 • Adecco Sweden Aktiebolag
 • Arbetshälsa i Sverige AB
 • Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
 • B3 Care sverige AB
 • Business-Remedy Associates Sweden AB
 • Curonova Consulting AB
 • EnRival AB
 • Initcia ekonomisk förening
 • Iris Hadar AB
 • Misa AB
 • Permakultur Uppsala ekonomisk förening
 • Pii Kommunikation AB
 • Rookie Startups Youth AB
 • Teamship AB
 • Uppsala Stadsmission
 • Wim Care AB
 • Worktasker AB
 • Yrkesakademin AB

Kontakta oss

Uppdaterad: