VVS och fastighet

Utbildningar inom VVS och fastighet.

VVS-montör

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.   

Målgrupp: En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder, din arbetsplats kan också vara sjukhus, kontor och företag. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. 

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

VVS-isoleringsmontör - lärling

Studiestödspoäng: 1550 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Isoleringsmontören sparar energi. Utan isolering på rören med kyld vätska och gas blir det is och kondens. Rör med varm vätska och gas utan isolering förlorar mycket energi. Som isoleringsmontör arbetar du med isolering av cisterner, pannor, ventilationskanaler och rör vilket gör det möjligt att spara energi. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus så att vätskor kan transporteras utan att tappa värme eller kyla.

Lärlingsutbildningen är 70% arbetsplatsförlagd utbildning och 30% klassrums undervisning.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Fastighetsskötare

Studiestödspoäng: 1200 poäng

Utbildningslängd: 44 veckor 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Fastighetstekniker

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 54 veckor 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunsaker samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system.Yrket har blivit mer mångsidigt än tidigare och tekniska kunskaper samt datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper. En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar. Arbetet som fastighetstekniker innebär tät kontakt med både hantverkare och hyresgäster och flera av kurserna handlar därför om kommunikation. 

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

 
Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: