Vård och omsorg

Det finns flera inriktningar på utbildningarna inom vård och omsorg.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Läs vår intervju med Victoria som studerat vård och omsorg och nu jobbar på Akademiska sjukhuset. 

Undersköterska 

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. Tänk på att om du har kurser från utbildningen sedan tidigare kan detta innebära att du får vänta in en grupp eller att du får luckor under din studietid.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska - FLEX

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Flex: Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska - Flex

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 74 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. Tänk på att om du har kurser från utbildningen sedan tidigare kan detta innebära att du får vänta in en grupp eller att du får luckor under din studietid.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Vårdbiträde

Studiestödspoäng: 850 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet som till exempel stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. I utbildningen ingår totalt 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Du följer din handledares schema, vilket kan komma att innebära kvälls- och helgpass.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: