Vård och omsorg

Utbildningar inom vård och omsorg.

Läs vår intervju med Victoria som studerat vård och omsorg och nu jobbar på Akademiska sjukhuset. 

Undersköterska - Flex

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 74 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg som undersköterska.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. I samband med utbildningsstart kommer du behöva visa utdrag ur belastningsregistret.

Flex innebär att du kommer ha lektioner flera dagar i veckan men läsa en yrkeskurs i taget. Denna studieform kräver mycket studier på egen hand.

Utbildningen är 100% vilken innebär 40h i veckan. Den tid som du inte är i skolan studerar du på egen hand. Du kommer också läsa Svenska som andraspråk 1/Svenska 1 och samhällskunskap 1a1 om du inte redan har betyg i dessa, och läses parallellt med yrkeskurserna. Tänk på att om du har kurser från utbildningen sedan tidigare kan detta innebära att du får vänta in en grupp eller att du får luckor under din studietid. Detta kan också påverka ditt CSN.

Utbildningsanordnare:
Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Undersköterska - klassrum

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 73 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg som undersköterska.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 12 veckor ingår i utbildningen. I samband med utbildningsstart kommer du behöva visa utdrag ur belastningsregistret. 

Förutsättning för APL är att följa folkhälsomyndighetens rekommendation gällande vaccinationer för covid 19. APL förekommer under vardag, kväll och helg. Du ska kunna följa handledarens arbetstider, vara beredd på obekväm arbetstid.

Utbildningen bedrivs i klassrum 2,5 dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. 

Utbildningsanordnare: Kompetensutvecklingsinstitutet

Undersköterska - Flex

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen.

Utbildningen bedrivs i flexform. Flex innebär att du har lektioner på skolan några dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Undersköterska valideringsutbildning - Flex

Studiestödspoäng: 1550 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Du ska ha jobbat motsvarande 1 år heltid inom vård och omsorg. Du ska arbeta inom området när du gör din ansökan. Med ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Du ska ha jobbat motsvarande 1 år heltid och arbeta inom området när du gör din ansökan. Med ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.

Validering innebär att du kommer ha lektion 2 dagar i veckan.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Beroende på erfarenhet kan du behöva göra mer eller mindre APL-tid.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, e-post:

studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Undersköterska påbyggnadspaket - Flex

Studiestödspoäng: 1000p

Utbildningslängd: 32 veckor

Förkunskaper: Godkänd i eller ha motsvarande kunskaper: 

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper samt:

Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Etik och människans livsvillkor och Specialpedagogik 1

Eller

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och fysiologi 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Social omsorg 1 och Gerontologi och geriatrik

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vill studera vidare till undersköterska, till exempel om du har studerat till vårdbiträde.

Flexundervisning innebär lärarledda lektioner 2 halvdagar i veckan, där undervisningen varieras med föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner. Du som elev får även handledning vid behov.

15% av den sammanhållna utbildningen arbetsplatsförlagd.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) innebär lärande på en eller flera arbetsplatser. Du följer din handledares schema, vilket innebär att du kan ha pass dagtid, kvällstid och/eller helg.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: