Vård och omsorg

Det finns flera inriktningar på utbildningarna inom vård och omsorg.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Läs vår intervju med Victoria som studerat vård och omsorg och nu jobbar på Akademiska sjukhuset. 

Undersköterska - FLEX

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 76 veckor

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper och i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. 

Flex innebär att du kommer att läsa yrkeskurser två dagar per vecka. Du kommer att behöva studera hemma ungefär 30 timmar per vecka. 

Praktik/arbetsplatsförlagt lärande APL 12-15 veckor ingår. Du behöver ha genomfört praktik (APL) för att bli godkänd på utbildningen. Mer information om detta får du av skolan när du blivit antagen. 

Utbildningsanordnare:
Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Undersköterska - klassrum

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 76 veckor

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper och i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg som undersköterska.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. I samband med utbildningsstart kommer du behöva visa utdrag ur belastningsregistret. 

Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Undersköterska - klassrum

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 72 veckor

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper och i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Undersköterska - FLEX

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper och i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen.

Utbildningen bedrivs i flexform. Flex innebär att du har lektioner på skolan några dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Undersköterska - valideringsutbildning

Studiestödspoäng: 1700 poäng

Utbildningslängd: 50 veckor

Förkunskaper: För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap. När du gör din ansökan behöver du bifoga arbetsgivarintyg som visar att du är eller ha varit yrkesverksam motsvarande heltid i 1 år de senaste 3 åren.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet eller är yrkesverksam inom vård och omsorg.

Praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Mer information om detta får du av skolan när du blivit antagen.

Utbildningsanordnare: MoA lärcentrum. Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Undersköterska - påbyggnadspaket FLEX

Studiestödspoäng: 1000p

Utbildningslängd: 32 veckor

Förkunskaper: Godkänd i eller ha motsvarande kunskaper: 

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper samt:

Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Vård- och omsorgsarbete 1, Etik och människans livsvillkor och Specialpedagogik 1

Eller

Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 1, Anatomi och fysiologi 1, Psykologi 1, Psykiatri 1, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Social omsorg 1 och Gerontologi och geriatrik

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som vill studera vidare till undersköterska, till exempel om du har studerat till vårdbiträde.

Flexundervisning innebär lärarledda lektioner 2 halvdagar i veckan, där undervisningen varieras med föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner. Du som elev får även handledning vid behov.

15% av den sammanhållna utbildningen arbetsplatsförlagd.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) innebär lärande på en eller flera arbetsplatser. Du följer din handledares schema, vilket innebär att du kan ha pass dagtid, kvällstid och/eller helg.

Utbildningsanordnare: MoA lärcentrum. Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist

Uppdaterad: