Vård och omsorg

Det finns flera inriktningar på utbildningarna inom vård och omsorg.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Läs vår intervju med Victoria som studerat vård och omsorg och nu jobbar på Akademiska sjukhuset. 

Undersköterska - FLEX

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 45 veckorna av utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde.

15% av den sammanhållna utbildningen motsvarar 12 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande). De flesta praktikplatser kräver att du är vaccinerad. Du behöver ha genomfört praktik (APL) för att bli godkänd på utbildningen. Mer information om detta får du av skolan när du blivit antagen. 

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska 

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 72 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, medicintekniska uppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. De flesta praktikplatser kräver att du är vaccinerad. Du behöver ha genomfört praktik (APL) för att bli godkänd på utbildningen. Mer information om detta får du av skolan när du blivit antagen. 

Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Undersköterska

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom vården. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Vårdbiträde

Studiestödspoäng: 850 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet som till exempel stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. I utbildningen ingår totalt 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Du följer din handledares schema, vilket kan komma att innebära kvälls- och helgpass.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: