Hotell, turism, restaurang och livsmedel

Utbildningar inom hotell, turism, restaurang och livsmedel. Du hittar också utbildningar under lärlingsutbildningar, och som yrkesutbildningar med svenska.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Gästvärd

Studiestödspoäng: 500 poäng

Utbildningslängd: 25 veckor  

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Gästvärden är ofta den första kontakten med kunden eller besökaren. Arbetet kan handla om att ta emot besökare, göra bokningar, servera frukost, hjälpa till i reception och sköta rumsservice. Utbildningen ger dig kunskaper om service och bemötande, besöksnäring och logi. 

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se 

Konferensvärd

Studiestödspoäng: 1200 poäng

Utbildningslängd: 60 veckor  

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande, Engelska 5.

Mål: Utbildningen ger dig kunskaper om hur du kan planera, organisera och genomföra olika typer av möten och evenemang på både hotell, konferensanläggningar och i övriga möteslokaler. Du får också öva på din förmåga att planera, organisera, informera om, och leda aktiviteter och upplevelser för olika konferensgrupper och -deltagare. Som konferensvärd samarbetar man med den övriga personalen på anläggningen, och därför får du också lära dig om arbetet i hotellreceptionen, i frukostmatsalen och i restaurangen. 

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Hotell bas - Våningsservice

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 35 veckor  

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Denna utbildning syftar till att utveckla din förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar. Arbetet inom våningsservice kan innefatta bland annat planera och utföra receptionsarbete samt planera och organisera frukost- och bufféservering. I utbildningen ingår de kurser som ger dig grundläggande kunskaper om organisation och planering av arbetet inom våningsservice, samt kunskaper om arbetsmiljö och att arbeta säkert och ergonomiskt. 

Utbildningsanordnare: Hermods
Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Kock

Efterfrågan på utbildad personal inom restaurang är stor. Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som du får en teoretisk grund. 

Kockutbildning finns som lärlingsutbildning och som yrkesutbildning med svenska - kombinationsutbildning.

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: