Restaurang och livsmedel

Utbildning inom restaurang och livsmedel. Du hittar också utbildningar under lärlingsutbildningar och som kombinationsutbildning - yrkesutbildningar med svenska.

Kock - lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba som kock i restaurangbranschen eller inom måltidsservice och storkök. Efterfrågan på utbildad personal inom restaurang är stor. Vår utbildning ger dig kunskap inom matlagning och förmågan att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Lär dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som vi ger dig en god teoretisk grund. Undervisningen sker uteslutande med färska råvaror i våra välutrustade nya metodkök. I metodköket lär du dig matlagningens grunder och på din APL (praktik) får du en fördjupad kunskap och mängdträning i restaurangmiljö. Som lärling följer du arbetsplatsens tider och scheman. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du även kontakt med lärare från skolan. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna,
e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: