Operatör inom läkemedelsindustrin

Utbildning till operatör inom läkemedelsindustrin.

Operatör inom läkemedelsindustrin

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 65 veckor (50% studietakt)

Förkunskaper: För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha godkända betyg svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 och matematik från grundskolan/matematik delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba som operatör inom läkemedelsindustrin. Som operatör arbetar du med tillverkning, paketering och leverans. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär exempelvis skapa kvalitetskontroll, tillverkning i renrum, provuttag och analys. Utbildningen ger dig även truckkörkort.

Utbildningen bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. I utbildningen ingår det praktiska moment.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter Boländerna.
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.