Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.

Barnskötare - lärling

Studiestödspoäng: 1450p

Utbildningslängd: 47 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare inom förskola. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. 

Utbildningen är förlagd 70% till en eller flera arbetsplatser och 30% till klassrumsundervisning under hela utbildningen.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Godshantering, lager och terminal - lärling

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskola, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Som lager- och terminalsarbetare jobbar du med lager och logistik på ett företag eller i större godsterminaler.

Lager- och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt samt packar och lastar varor som ska skickas vidare. I lagret sorterar varorna till rätt plats. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning innebär att du läser cirka 30% av utbildningen på skolan och cirka 70% ute på ett företag (Arbetsförlagt lärande) där du tillsammans med din handledare tränar på och fördjupar dina kunskaper.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Kock - lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba som kock i restaurangbranschen eller inom måltidsservice och storkök. Efterfrågan på utbildad personal inom restaurang är stor. Vår utbildning ger dig kunskap inom matlagning och förmågan att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Lär dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som vi ger dig en god teoretisk grund. Undervisningen sker uteslutande med färska råvaror i våra välutrustade nya metodkök. I metodköket lär du dig matlagningens grunder och på din APL (praktik) får du en fördjupad kunskap och mängdträning i restaurangmiljö. Som lärling följer du arbetsplatsens tider och scheman. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du även kontakt med lärare från skolan. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna,
e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Lastbilsmekaniker - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 55 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Lastbilsmekaniker är ett passande yrke för dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning av tunga fordon. Dagens nya fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning
e-post: uppsala@beut.se

Trädgårdsutbildning - lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 44 veckor

Förkunskaper: Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Målgrupp: Trädgårdsutbildningen ger dig en stadig grund att stå på för ett yrke inom anläggning och skötsel av trädgårdar. Utbildningen omfattar bland annat användning av fordon och trädgårdsmaskiner, växtkunskap, beskärning och trädvård och växternas biologi. Längden på utbildningen är 44 veckor. Teori varvas med praktiska övningar och praktik.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter Boländerna

Kontaktperson: Anders Hägg 

VVS-isoleringsmontör - lärling

Studiestödspoäng: 1550 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Isoleringsmontören sparar energi. Utan isolering på rören med kyld vätska och gas blir det is och kondens. Rör med varm vätska och gas utan isolering förlorar mycket energi. Som isoleringsmontör arbetar du med isolering av cisterner, pannor, ventilationskanaler och rör vilket gör det möjligt att spara energi. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus så att vätskor kan transporteras utan att tappa värme eller kyla.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Väg- och anläggningsarbetare - lärling

Studiestödspoäng: 1200 poäng

Utbildningslängd: 40 veckor  

Förkunskaper: Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Målgrupp: Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som
anläggningsarbetare. Som väg- och anläggningsarbetare kan du bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar. Många väljer att specialisera sig och jobbar bara med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med anläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter är att anlägga utemiljöer till exempel gräsmattor, sten- eller plattgångar.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Ansökan

Sök lärlingsutbildningarna på ansökningswebben.

För mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare:

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30
Telefon: 018–727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se

 

Uppdaterad: