Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

Sök lärlingsutbildningarna på ansökningswebben.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.

Lärlingsutbildningar

Lastbilsmekaniker- lärling

Studiestödspoäng: 1650 poäng

Utbildningslängd: 55 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper:  Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Gillar du problemlösning och teknik? Då är utbildningen Maskin- och lastbilsteknik något för dig! Detta är ett passande yrke för dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning på tunga fordon. Dagens nya fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a. elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Utbildning går som lärlingsutbildning vilket innebär att stora delar av utbildningen sker ute i verkligheten. Utbildningen sker på en arbetsplats och du får möjlighet att träna på och fördjupa dina kunskaper.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget),
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Butikssäljare inom fordonsbranschen- lärling

Studiestödspoäng: 750 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som reservdelspersonal kan du exempelvis arbete som ansiktet utåt på ett företag som tillhandahåller reservdelar till olika fordon. Reservdelspersonal är en bred utbildning som kombinerar grundläggande fordons- och lagerkurser med handelskurser i hur man bemöter olika kunder.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget), 
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Godshantering, lager och terminal- lärling

Studiestödspoäng: 750 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. Stora delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som leder dig genom utbildningen.  Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget), 
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Isoleringsmontör- VVS lärling

Studiestödspoäng: 1550 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Isoleringsmontören sparar energi. Utan isolering på rören med kyld vätska och gas blir det is och kondens. Rör med varm vätska och gas utan isolering förlorar mycket energi. Som isoleringsmontör arbetar du med isolering av cisterner, pannor, ventilationskanaler och rör vilket gör det möjligt att spara energi. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus så att vätskor kan transporteras utan att tappa värme eller kyla.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Fastighetsskötare- lärling

Studiestödspoäng: 1250 poäng

Utbildningslängd: 44 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Kock- lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildning ger dig kunskap inom matlagning och förmågan att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Lär dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som du får en god teoretisk grund och metodkunskap i den skolförlagda delen. Som lärling följer du arbetsplatsens tider och scheman. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du även kontakt med lärare från skolan. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna,
läs mer om utbildningen här på webbplatsen
e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Gästvärd - lärling

Studiestödspoäng: 500

Utbildningslängd: 25 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett varierat arbete? Bli gästvärd på exempelvis hotell eller vandrarhem! Gästvärden är ofta den första kontakten med kunden eller besökaren. Utbildningen ger dig kunskaper om service och bemötande, besöksnäringen och logi. 70% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande, vilket betyder att du får möjlighet att träna på och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats.

Utbildningsanordnare: Hermods, uppsala@hermods.se

Barnskötare- lärling

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 50 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen bedrivs på arbetsplats i form av lärling. Lärling innebär att du är ute på en arbetsplats 3-4 dagar i veckan och i skolan 1-2 dagar i veckan. Du kommer delta i det dagliga arbetet samt att du kommer ha uppgifter från skolan som du skall utföra på din lärlingsplats.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Undersköterska med fördjupning inom psykiatri - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 62 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan till exempel arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, e-post: info@moa-larcentrum.se

Ansökan

Sök lärlingsutbildningarna på ansökningswebben.

För mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare:

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–15.00
Telefon: 018–727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se

 

Uppdaterad: