Lärlingsutbildningar

Gå en utbildning på en arbetsplats, en lärlingsutbildning. Det ger ökad yrkeslivserfarenhet och kunskaper inom ett yrkesområde.

Sök lärlingsutbildningarna på ansökningswebben.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagd, med handledare. Arbetstiderna kan variera beroende på vilken lärlingsutbildning du söker.

Lärlingsutbildningarna är inom yrkesområden där det finns anställningsbehov. Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen. De flesta lärlingsutbildningarna är mellan 40 och 60 veckor långa.

Lärlingsutbildningar

Lastbilsmekaniker- lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 55 veckor

Förkunskaper:  Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Lastbilsmekaniker är ett passande yrke för dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning av tunga fordon. Dagens nya fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget),
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Butikssäljare inom fordonsbranschen- lärling

Studiestödspoäng: 750 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som reservdelspersonal kan du exempelvis arbete som ansiktet utåt på ett företag som tillhandahåller reservdelar till olika fordon. Butikssäljare inom fordonsbranschen är en bred utbildning som kombinerar grundläggande fordons- och lagerkunskaper med handelskurser i hur man bemöter kunder. Du arbetar t.ex i en reception eller kassa och träffar kunder som behöver hjälp. Du kan också arbeta i anslutning till en verkstad och ha ansvar över de reservdelar bilmekanikerna behöver på plats.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget), 
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Kock- lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål:Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba som kock i restaurangbranschen eller inom måltidsservice och storkök. Efterfrågan på utbildad personal inom restaurang är stor. Vår utbildning ger dig kunskap inom matlagning och förmågan att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Lär dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som vi ger dig en god teoretisk grund. Undervisningen sker uteslutande med färska råvaror i våra välutrustade nya metodkök. I metodköket lär du dig matlagningens grunder och på din APL (praktik) får du en fördjupad kunskap och mängdträning i restaurangmiljö. Som lärling följer du arbetsplatsens tider och scheman. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du även kontakt med lärare från skolan. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna,
läs mer om utbildningen här på webbplatsen
e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

 

Godshantering, lager och terminal- lärling

Studiestödspoäng: 750 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. Stora delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som leder dig genom utbildningen.  Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget), 
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se 

Isoleringsmontör- VVS lärling

Studiestödspoäng: 1550 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Isoleringsmontören sparar energi. Utan isolering på rören med kyld vätska och gas blir det is och kondens. Rör med varm vätska och gas utan isolering förlorar mycket energi. Som isoleringsmontör arbetar du med isolering av cisterner, pannor, ventilationskanaler och rör vilket gör det möjligt att spara energi. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus så att vätskor kan transporteras utan att tappa värme eller kyla.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Fastighetsskötare- lärling

Studiestödspoäng: 1250 poäng

Utbildningslängd: 44 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Ansökan

Sök lärlingsutbildningarna på ansökningswebben.

För mer information om lärlingsutbildningar, kontakta studie- och yrkesvägledare:

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30
Telefon: 018–727 21 60
E-post: studievagledning@uppsala.se

 

Uppdaterad: