Fordon, cykel och transport

Utbildningar inom person- och godstransport (buss och lastbil) och inom personbilsteknik.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Cykeltekniker

Yrkesutbildning, cykeltekniker

Kurslängd: 20 veckor

Kurspoäng: 500

Mål: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som cykeltekniker. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen, minst 3 veckor. Utbildningen är heltid (40h/vecka) och bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. Tänk på att om du har kurser från utbildningen sedan tidigare kan detta innebära att du får vänta in en grupp eller att du får luckor under din studietid.

Efter utbildningen kan du jobba som cykeltekniker.

Behörighet: För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.

Yrkesförare

Uppsala samverkar med andra kommuner för att erbjuda utbildningar i person- och godstransport. Det finns utbildningar till lastbilsförare och  bussförarutbildning.

Närmaste studieort: Arlanda, Sigtuna kommun (utbildningarna finns även i några av Stockholms norrorter)

Läs mer om yrkesförarutbildningarna på Bergstrands vuxenutbildningar Arlanda

Personbilstekniker

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 64 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 samt matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: En personbilstekniker diagnosticerar, felsöker, genomför service och reparerar såväl gamla som nya bilar. Elektroniken i bilarna ökar och elreparationerna utgör en allt större del. Moderna bilar innehåller datorer som styr exempelvis motorsystem och bromsar. Arbetet kan också vara databaserat. Det innebär att program för felsökning finns i en dator liksom information om bilens utrustning samt instruktioner om hur felet kan lagas. Som personbilstekniker behöver du tycka om problemlösning.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget), Kontaktperson Linda Ekholm 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: