Fordon och transport

Utbildningar inom fordon och transport.

Cykeltekniker

Studiestödspoäng: 500 poäng

Utbildningslängd: 20 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: På utbildningen till cykeltekniker får du lära dig om service och reparationer av cykelns alla funktioner, inklusive elcyklar, elväxlar, skivbromsar och dämpare.

Utbildningen är heltid (40h/vecka) och bedrivs i klassrum och i cykelverkstad. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma.

Det ingår ca 10 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Under APL följer eleven APL-platsens arbetstider. 

Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor och efter slutförd utbildning har du goda chanser att få jobb som cykeltekniker.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Godshantering, lager och terminal - lärling

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningspoäng: 37 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskola, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Som lager- och terminalsarbetare jobbar du med lager och logistik på ett företag eller i större godsterminaler.

Lager- och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt samt packar och lastar varor som ska skickas vidare. I lagret sorterar varorna till rätt plats. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning innebär att du läser cirka 30% av utbildningen på skolan och cirka 70% ute på ett företag (Arbetsförlagt lärande) där du tillsammans med din handledare tränar på och fördjupar dina kunskaper.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Personbilsmekaniker

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 64 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: En personbilsmekaniker diagnosticerar, felsöker, genomför service och reparerar såväl gamla som nya bilar. Elektroniken i bilarna ökar och elreparationerna utgör en allt större del. Moderna bilar innehåller datorer som styr exempelvis motorsystem och bromsar. Arbetet kan också vara databaserat. Det innebär att program för felsökning finns i en dator liksom information om bilens utrustning samt instruktioner om hur felet kan lagas. Som personbilsmekaniker behöver du tycka om problemlösning.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Lastbilsmekaniker - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 55 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Lastbilsmekaniker är ett passande yrke för dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning av tunga fordon. Dagens nya fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker.

Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Ca 70% av utbildningen sker ute på en APL-plats.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Yrkesförare

Utbildningar till lastbilsförare och bussförare kan man läsa i andra kommuner, bl.a. via Norrtälje kommun och Sigtuna kommun men även via några andra kommuner norr om Stockholm.

Läs mer om hur du söker via annan kommun här: Ansökan till annan kommun 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: