Fordon och transport

Utbildningar inom fordon och transport.

Cykeltekniker

Studiestödspoäng: 500 poäng

Utbildningslängd: 20 veckor

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som cykeltekniker. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen, minst 3 veckor. Utbildningen är heltid (40h/vecka) och bedrivs i klassrum. Klassrum innebär att du har lektioner på skolan flera dagar i veckan och övrig tid studerar du hemma. Tänk på att om du har kurser från utbildningen sedan tidigare kan detta innebära att du får vänta in en grupp eller att du får luckor under din studietid.

Efter utbildningen kan du jobba som cykeltekniker.

Behörighet: För att kunna genomföra utbildningen behöver du ha godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande kunskap.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, e-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Personbilstekniker

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 64 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper, samt B-körkort.

Målgrupp: En personbilstekniker diagnosticerar, felsöker, genomför service och reparerar såväl gamla som nya bilar. Elektroniken i bilarna ökar och elreparationerna utgör en allt större del. Moderna bilar innehåller datorer som styr exempelvis motorsystem och bromsar. Arbetet kan också vara databaserat. Det innebär att program för felsökning finns i en dator liksom information om bilens utrustning samt instruktioner om hur felet kan lagas. Som personbilstekniker behöver du tycka om problemlösning.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Lastbilsmekaniker - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 55 veckor

Förkunskaper:  Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Lastbilsmekaniker är ett passande yrke för dig som gillar teknik och datorer och vill bli proffs på elektronik och felsökning av tunga fordon. Dagens nya fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Under den inledande orienteringskursen får du mycket information om utbildningens syfte och arbetsområden, arbetsmiljö och lagar och regler på en arbetsplats.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning, e-post: uppsala@beut.se

Yrkesförare

Utbildningar till lastbilsförare och bussförare kan man läsa i andra kommuner, bl.a. via Sundbybergs kommun och Sigtuna kommun men även via några andra kommuner norr om Stockholm.

Läs mer om hur du söker via annan kommun här: Ansökan till annan kommun 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: