El och energi, läkemedel, VVS och fastighet

Utbildningar till elektriker, operatör inom läkemedelsindustrin, VVS-montör och fastighetstekniker, larm- och säkerhetstekniker, dator- och kommunikationstekniker.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Elektriker

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: En Installationselektriker monterar och kopplar in kablar och elektriska apparater. Miljöerna kan vara alltifrån tunga industrier till villor och lägenheter. Som installationselektriker arbetar man både utomhus och inomhus och ofta utgår arbetet från en servicebil vilket gör arbetet rörligt och varierande. Efter utbildning kan installationselektrikern få behörighet för elinstallationer i flera nivåer. I Sverige måste man nämligen vara utbildad och godkänd för att utföra elinstallationer. Felaktiga elinstallationer kan orsaka direkta konsekvenser så som en brand. Därför är säkerhet och noggrannhet viktigt för att bli installationselektriker.

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson Angelica Hadin 

VVS-montör

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.   

Mål: En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder, din arbetsplats kan också vara sjukhus, kontor och företag. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. 

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson Angelica Hadin 

Operatör inom läkemedelsindustrin

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 35 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande samt matematik nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.   Övrigt: Många företag inom Läkemedels- och Life Science branschen kräver ett utdrag ur belastningsregistret inför praktik (APL) och anställningar.

Mål: Som operatör arbetar du med tillverkning, paketering och leverans. Arbetsuppgifterna innebär bland annat kvalitetskontroll, tillverkning i renrum, provuttag och analys. Utbildningen är två terminer, 35 veckor, och du har nära kontakt med arbetsgivare under studietiden.Du har goda chanser till jobb när du är klar med utbildningen. Efterfrågan på utbildade operatörer är stor. Uppsala är centrum för läkemedelsindustrin i Sverige och det finns många arbetsgivare. Dessutom är möjligheterna att utvecklas vidare inom företagen goda.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna.
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Dator- och kommunikationstekniker 

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande

Mål: En dator- och kommunikationstekniker kan sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller specialiserade arbetsområden man ansvarar för. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet att prova på några olika specialiseringar inom ramen för utbildningen. 

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson Angelica Hadin 

Fastighetsskötare

Studiestödspoäng: 1200 poäng

Utbildningslängd: 43 veckor 

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson  Angelica Hadin

Fastighetstekniker

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor 

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 och matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Mål: Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system.Yrket har blivit mer mångsidigt än tidigare och tekniska kunskaper samt datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper. En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar. Arbetet som fastighetstekniker innebär tät kontakt med både hantverkare och hyresgäster och flera av kurserna handlar därför om kommunikation. 

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson Angelica Hadin 

Larm- och säkerhetstekniker 

Studiestödspoäng: 1700 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor 

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Att arbeta som larm- och säkerhetstekniker innebär att man monterar brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan
säkerhetsutrustning. I arbetet ingår planering och driftsättning av installationer samt även service och felsökning av larmsystem. Det blir vanligare att systemen kommunicerar i kundens egna IT-nätverk, vilket ställer högre krav på din kompetens när det gäller att montera, driftsäkra och serva systemen. I yrket är det viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.  

Utbildningsanordnare: Movant, Kontaktperson Angelica Hadin 

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: