El och energi

Utbildningar inom el och energi.

Dator- och kommunikationstekniker 

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor  

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: En dator- och kommunikationstekniker kan sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller specialiserade arbetsområden man ansvarar för. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet att prova på några olika specialiseringar inom ramen för utbildningen. 

Utbildningen har studieform klassrumsundervisning.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Elektriker

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 52 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänd i matematik från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Efter avslutad utbildning behöver du arbeta som lärling i ca 1 - 2 år innan du kan ansöka om ditt yrkesbevis. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik 1, Svenska/svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5. Du har rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Målgrupp: En installationselektriker monterar och kopplar in kablar och elektriska apparater. Miljöerna kan vara alltifrån tunga industrier till villor och lägenheter. Som installationselektriker arbetar man både utomhus och inomhus och ofta utgår arbetet från en servicebil vilket gör arbetet rörligt och varierande. Efter utbildning kan installationselektrikern få behörighet för elinstallationer i flera nivåer. I Sverige måste man nämligen vara utbildad och godkänd för att utföra elinstallationer. Felaktiga elinstallationer kan orsaka direkta konsekvenser så som en brand. Därför är säkerhet och noggrannhet viktigt för att bli installationselektriker.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se 

Larm- och säkerhetstekniker 

Studiestödspoäng: 1800 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik 1, Svenska/svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5.

Målgrupp: Att arbeta som larm- och säkerhetstekniker innebär att man monterar brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. I arbetet ingår planering och driftsättning av installationer samt även service och felsökning av larmsystem. Det blir vanligare att systemen kommunicerar i kundens egna IT-nätverk, vilket ställer högre krav på din kompetens när det gäller att montera, driftsäkra och serva systemen. I yrket är det viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.  

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: