Ekonomi, handel och administration

Utbildningar inom ekonomi, handel och administration.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Logistikadministratör

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 40 veckor, Flex.

Förkunskaper: Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Under utbildningen lär du dig att hantera logistiska flöden, leveransbevakning och transportbokning. Vi arbetar med ekonomi i företaget, inköpshantering, affärsjuridik samt import och export. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. 

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

HR-assistent

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 25 veckor, Flex

 Ansökan är öppen mellan 18 okotber och 19 november. 

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Arbetsuppgifterna kan skifta - från specialiserade uppgifter till att möta människor både inom och utanför det egna företaget. Det kräver servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du får en bred utbildning inom administration, personaladministration och relevanta program.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Utbildningslängd: 25 veckor, Flex

 Ansökan är öppen mellan 18 okotber och 19 november. 

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Arbetsuppgifterna kan skifta - från specialiserade uppgifter till att möta människor både inom och utanför det egna företaget. Det kräver servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du får en bred utbildning inom administration, personaladministration och relevanta program.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: