Ekonomi, handel och administration

Utbildningar inom ekonomi, handel och administration.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Administration - bas

Studiestödspoäng: 500p

Utbildningslängd: 50 veckor (50% studietakt), Flex.

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Utbildningen passar dig som är serviceinriktad, gärna tar egna initiativ och löser problem och kan hantera flera saker samtidigt. Du får viktig kunskap inom administration, ekonomi, entreprenörskap och företagande. Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara den personen som möter många människor både inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Efter avslutad utbildning kan du arbeta i ett administrativt yrke, som kontorist eller assistent. 

Handel - bas

Studiestödspoäng: 500p

Utbildningslängd: 25 veckor (100% studietakt) eller 50 veckor (50% studietakt), Flex.

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande. Godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Utbildningen passar dig som som vill arbeta med kundservice inom olika former av handel. Du lär dig praktisk marknadsföring, säkerhetsfrågor, lagar och bestämmelser, entreprenörskap och företagande. Du lär dig också om handelns roll för hållbar utveckling och hur du kommunicerar och möter kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt i utbildningen. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med kundservice inom olika former av handel.

Logistikadministratör

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 40 veckor, Flex.

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Under utbildningen lär du dig att hantera logistiska flöden, leveransbevakning och transportbokning. Vi arbetar med ekonomi i företaget, inköpshantering, affärsjuridik samt import och export. Utbildningen är en flexutbildning vilket innebär att du som elev har möjlighet att delta på lektioner och handledning på plats i skolan och vissa obligatoriska moment i skolan kan ingå. 

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

HR-assistent

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 25 veckor, Flex

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Arbetsuppgifterna kan skifta - från specialiserade uppgifter till att möta människor både inom och utanför det egna företaget. Det kräver servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du får en bred utbildning inom administration, personaladministration och relevanta program.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: