Barn och fritid

Utbildningar inom barn och fritid.

Barnskötare - Flex 

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Studieformen Flex innebär att du kommer ha lektioner på plats i klassrum minst 4 dagar i vecka. Mellan lektionerna krävs det att du studerar hemma ungefär 25 timmar i veckan.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Barnskötare - lärling

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 47 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare inom förskola. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Du läser yrkeskurser samtidigt som du läser svenska.

En lärlingsutbildning är en kombination av skola och lärande i arbete. Största delen av lärandet sker på en arbetsplats, på en förskola. Utbildningen är förlagd 70% till en eller flera arbetsplatser och 30% till klassrumsundervisning under hela utbildningen. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Barnskötare - validering

Studiestödspoäng: 1350 poäng

Utbildningslängd: 47 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Du behöver också vara arbetsverksam inom barn och fritid just nu och minst 1 års erfarenhet motsvarande heltid.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har arbetslivserfarenhet inom barn och fritid. Du ska ha jobbat motsvarande 1 år heltid och vara arbetsverksam just nu. När du gör din ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg. APL (arbetsplatsförlagt lärande) kan förekomma i utbildningen.

I samband med APL kan du behöva visa utdrag ur belastningsregistret.

Validering innebär att du kommer ha lektion 2 dagar i veckan. Utbildingen är 100% vilken innebär 40h i veckan. Den tid som du inte är i skolan studerar du på egen hand.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda.

E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Elevassistent - Flex

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom grundskola/fritidshem som elevassistent. Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. 

Studieformen Flex innebär att du kommer ha lektioner på plats i klassrum minst 4 dagar i vecka. Mellan lektionerna krävs det att du studerar hemma ungefär 25 timmar i veckan.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: