Barn och fritid

Utbildningar till barnskötare och elevassistent.

Barnskötare/elevassistent - pedagogiskt och socialt arbete, Flex

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Vill du arbeta med barn? Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. 

Arbetsmarknaden för både barnskötare och elevassistenter är god. Det här är flexutbildningar. Du har lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand efter en studiehandledning.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Ansökan

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: