Barn och fritid

Utbildningar inom barn och fritid.

Barnskötare - Flex 

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Studieformen Flex innebär att du kommer ha lektioner på plats i klassrum minst 4 dagar i vecka. Mellan lektionerna krävs det att du studerar hemma ungefär 25 timmar i veckan.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Barnskötare - lärling

Utbildningslängd: 50 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Det här är en lärlingsutbildning. Du har lärarledda lektioner 1-2 dagar i veckan. Övrig tid har du arbetsplatsförlagt lärande på arbetsplats.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Elevassistent - Flex

Studiestödspoäng: 1450 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom grundskola/fritidshem som elevassistent. Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. 

Studieformen Flex innebär att du kommer ha lektioner på plats i klassrum minst 4 dagar i vecka. Mellan lektionerna krävs det att du studerar hemma ungefär 25 timmar i veckan.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, 
E-post: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: