Intresseanmälan till Lärvux utbildningar

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Jag önskar bli kontaktad av Lärvux studie- och yrkesvägledare
Du kan söka till Lärvux om du har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada * Tillhör du målgruppen?
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i formuläret.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling på datainspektionen.se

Uppgifterna lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782) och gallras när de inte längre är aktuella.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar.

Rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se.

Vid frågor om din personuppgiftsbehandling kontaktar du arbetsmarknadsnämnden via arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB via dso.uppsala@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Datainspektionen.se

Uppdaterad: