Yrkeskurser

Här är exempel på yrkeskurser på gymnasial nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor. Du kan hämta en kurskatalog på Lärvux på Bolandsgatan 4. Vi kan även skicka en katalog till dig.

Fastighetsskötsel: För dig som vill lära dig mer om vad en fastighetsskötare och vaktmästare arbetar med.

Fordonsteknik: I kurserna kan du lära dig att köra traktor och olika terrängmotorfordon.

Barnet i förskolan: För dig som vill lära dig mer om förskolebarnets lärande och förskolans verksamhet.

Handel: För dig som vill utveckla dina kunskaper inom handel. Du får lära dig mer om konsument- och miljöfrågor och hur man bemöter kunder på ett bra sätt.

Hotell: För dig som vill lära dig om tjänster inom hotell och hur du jobbar på ett serviceinriktat och hygieniskt sätt.

Lokalvård: En kurs för dig som vill ha nya kunskaper inom service, hygien, miljö och lokalvård.

Motor- och röjmotorsåg: För dig som vill kunna hantera en motorsåg eller en röjmotorsåg.

Serveringskunskap: För dig som vill lära dig mer om hur man planerar måltider, dukar upp till servering och håller god hygien.

Service och bemötande: För dig som vill utveckla dina kunskaper om service och bemötande.

Vård och omsorg: För dig som vill ha nya kunskaper inom vård och omsorg.

Skolverkets kursregister för kurser på gymnasial nivå

Kontakta Lärvux. 

Uppdaterad: