Gymnasiala kurser

Här är exempel på Lärvux kurser på gymnasial nivå. Du kan hämta en kurskatalog på Lärvux på Bolandsgatan 4. Vi kan även skicka en katalog till dig.

Bild: För dig som är intresserad av bild och skapande och vill utveckla din kreativitet.

Engelska: För dig som vill bli bättre på att tala och skriva engelska. Du får lära dig om hur människor lever i länder där man talar engelska. 

Geografi: För dig som vill lära dig var olika platser ligger, om klimatförändringar och hållbar utveckling. Du får även lära dig hur det är att leva på olika platser i världen.

Historia: För dig som är intresserad av hur människor har levt under olika tidsperioder och hur historien påverkar vårt liv i dag.

Hälsa: För dig som vill lära dig mer om hälsa, kost och motion.

Matematik: För dig som vill utveckla din förmåga att använda matematik i vardags- och yrkeslivet och bli bättre på att lösa matematiska problem. 

Människokroppen: För dig som vill lära dig mer om människokroppen och hur den fungerar.

Naturkunskap: För dig som är intresserad av djur, natur, miljö och av kunskaper om människokroppen.

Religionskunskap: För dig som är intresserad av olika religioner, livsåskådningar och etiska och existentiella frågor.

Samhällskunskap: För dig som är intresserad av hur samhället styrs, mänskliga rättigheter, privatekonomi och arbetslivets villkor.

Trafikantkunskap: Trafikens grundregler. Risker i trafiken. Trafikens påverkan på miljön. Vi använder oss av Lättlästa Körkortsboken.

Svenska: För dig som vill utveckla din läs- och skrivförmåga och förmåga att samtala och föra diskussioner.

Svenska som andra språk: För dig som har ett annat modersmål än svenska och vill fördjupa dig i det svenska språket.

Information och kommunikation: För dig som är intresserad av information och kommunikation i vardags- och arbetslivet. Du utvecklar dina kunskaper inom det digitala området. 

Digital kompetens: Vi använder datorer, surfplattor och smarta telefoner. Vi lär oss om text- och bildhantering. Vi söker på Internet och använder sociala medier. Vi lär oss om olika Internettjänster, till exempel bank, deklarations- och molntjänster.

Kontakta Lärvux.

Uppdaterad: