Grundläggande kurser

Här är Lärvux kurser på grundläggande nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor. Du kan hämta en kurskatalog på Lärvux på Bolandsgatan 4. Vi kan även skicka en katalog till dig.

Utbildningar

Biologi

Lär dig om natur och miljö, hur människokroppen fungerar, friskvård och samlevnadsfrågor.

Engelska

Lär dig förstå och göra dig förstådd på engelska.

På kursen lyssnar och pratar vi på engelska och läser och skriver enkla engelska texter. Du får spela spel, dramatisera och se på film, och du lär dig hur man lever i länder där man pratar engelska. Du lär dig också att använda lexikon.

Fysik

Lär dig mer om elektricitet, ljud, ljus och energi och om planeterna och hur de rör sig runt solen.

Som del av kursen får du också själv laborera och exprimentera.

Geografi

Lär dig om jordens klimat och natur, hur människor lever i olika delar av världen och var olika platser ligger.

Hem- och konsumentkunskap

Lär dig mer om hur man klarar sig själv som vuxen i hemmet.

På kursen får du lära dig näringslära och att laga enkla måltider. Du får lära dig sköta ett hem och vi pratar vi om privatekonomi. Vi diskuterar också konsumentfrågor och hållbar utveckling.

Privatekonomi (delkurs i Hem- och konsumentkunskap)

Lär dig att sköta din ekonomi bättre.

På kursen får du lära dig om budget, digitala betalningssätt och om vad du har för rättigheter och skyldigheter när du betalar för saker eller tjänster.

Historia

Lär dig mer om hur människor levde förr i tiden och hur historien påverkar våra liv.

Hälsa, friskvård och människokroppen (Delkurs inom biologi)

Lär dig mer om hälsa, friskvård och hur människokroppen fungerar.

Individ och samhälle

Utveckla din förmåga att klara din vardag.

På kursen lär du dig om samband mellan mat och hälsa. Du lär dig om Uppsalas service- och kulturutbud och om att leva tillsammans. Du lär dig också mer om olika religioner.

Kemi

Lär dig mer om kemiska förändringar och skadliga ämnen i vår miljö.

På kursen kommer du att få laborera och exprimentera.

Matematik

Lär dig att bli bättre på att räkna och använda matematik i vardagen.

Du får lära dig att lösa vardagliga matematiska problem, använda olika räknesätt, arbeta med längd, volym, vikt och tid. Du får använda miniräknare och dator och öva dig att använda pengar. Du får även lära dig att använda tabeller med anknytning till vardagslivet.

Delkurs Klockan (inom matematik)

Lär dig att läsa klockan och hur du räknar tid.

Delkurs Pengar (inom matematik)

Lär dig mer om hur pengar ser ut och hur du hanterar dem.

Natur och miljö

Lär dig mer om natur, miljö och hur människokroppen fungerar.

På kursen lär du dig om människokroppen, växter och djur. Du lär dig om tidsbegrepp och pengars värde. Du lär dig också om tekniska lösningar
i vardagen.

Religionskunskap

Lär dig mer om olika religioner och livsåskådningar.

Språk och kommunikation

Utveckla din förmåga att uttrycka dig på olika sätt och att lyssna på andra.

På kursen lär du dig kommunicera med hjälp av olika metoder och hjälpmedel. Du får lyssna på olika texter, skriva för hand och på dator och söka information i böcker och på internet.

Samhällskunskap

Lär dig mer om samhällsfrågor och vill veta mer om hur samhället fungerar.

Svenska

Lär dig att bli bättre på att kommunicera, läsa, skriva och uttrycka dig.

Under kursen samtalar vi, lyssnar och diskuterar. Du får läsa böcker, tidningar och se på film, och du får också skriva olika texter. Du får använda dator för att skriva och söka information. Du får också träna på stavning och ordkunskap och vi gör studiebesök och går på biblioteket.

Delkurs Data (inom svenska)

Lär dig mer om att använda datorer.

Du får lära dig grundläggande datorhantering. Du lär dig grunderna i Word och lär dig att söka information på internet och att skicka e-post.

Svenska som andraspråk

För dig med annat modersmål som vill lära dig svenska för att klara dig bra i Sverige.

Under kursen samtalar vi, lyssnar och diskuterar. Du får läsa böcker, tidningar och se på film, och du får också skriva olika texter. Du får använda dator för att skriva och söka information. Du får också träna på stavning och ordkunskap och vi gör studiebesök och går på biblioteket.

Teknik

Lär dig om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och används.

Du får lära dig om tekniska lösningar, hur du dokumenterar och du får göra enkla konstruktioner. Du lär dig också om säkerhet vid teknisk användning.

Mer information

Skolverkets kursplaner för kurser på grundläggande nivå

Kontakta Lärvux.

Uppdaterad: