Lärvux

Lärvux är komvux som särskild utbildning.

Du kan söka till Lärvux om du

  • har fyllt 20 år
  • har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada

Sök till Lärvux

  • om du har lust att gå i skolan igen
  • om du vill utveckla dina kunskaper
  • om du saknar kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Lärvux har två nivåer på kurser

  • kurser på grundläggande nivå 
  • kurser på gymnasial nivå 

Så här fungerar dina studier

  • du planerar dina studier tillsammans med din lärare 
  • du följer din studieplan 
  • du kan läsa en eller flera kurser samtidigt  

Ansök till Lärvux

Kurser och ansökan till Lärvux.

Kontakta Lärvux

Lärvux kontaktuppgifter. 

Studie- och yrkesvägledning för Lärvux

Anders Bergström, studie- och yrkesvägledare, anders.bergstrom@uppsala.se

Stefan Jakobsson, biträdande rektor, Lärvux, stefan.jakobsson@uppsala.se

Louise Adner Fors, lärare och samordnare för Lärvux, louise.adner-fors@skola.uppsala.se

Studeranderåd

Studeranderådet träffas två gånger per år och diskuterar frågor som handlar om skolan. Till studeranderådet kan du vända sig om du har synpunkter på skolan. Eller om du har någon bra idé som du vill berätta om för skolledningen.

Kontakta Louise Adner-Fors: louise.adner-fors@skola.uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärvux