Maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor och genom vår utbildning får du den kunskap som krävs.

Utbilda dig till anläggningsmaskinförare och lär dig köra och underhålla anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare. Utbildningen ges i samarbete med Maskinentreprenörernas skola, ME-skolan. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vattenoch avloppsledningar. Du arbetar med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial. Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du gör olika arbetsmoment.

Vi använder oss av moderna maskiner där du tillbringar en stor del av studietiden. Du får jobba med den senaste tekniken och en variation av maskintyper. Det ger dig en god förberedelse för yrkeslivet. I utbildningen ingår 12-16 veckors APL (Arbetsförlagt lärande) hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen och möjlighet att knyta viktiga kontakter. På din APL har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet, råd och tips. Under APL-perioderna följer du arbetsplatsens tider.

Utbildningens längd

Utbildningen är på 30 veckor.

Praktik

I utbildningen ingår praktik 12–16 veckor hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen och möjlighet att knyta viktiga kontakter. På praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet, råd och tips.

Efter utbildningen

Efterfrågan på utbildade maskinförare är stor. Efter godkänd utbildning och praktik har du de grundläggande kunskaper som krävs och som ger dig behörighet att arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen. Efter grundutbildningen kan du direkt ta anställning hos ett företag, som kan vara en lärlingsanställning, beroende på vilket krav som finns på just det företaget.

Kostnader och utrustning

Läromedel 2000 kronor. Deltagaren står för skyddskläder.

Förkunskaper

Du behöver vara 20 år eller äldre och ha B-körkort för att ansöka till utbildningen.

Ansökan

Aktuella sökdatum hittar du på ansökningswebben.

Ansök till utbildning (Välj Maskinentreprenörerna)

Uppdaterad: