Barnskötare/elevassistent - pedagogiskt och socialt arbete

Vill du arbeta med barn? Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Att jobba som elevassistent innebär att du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. 

Arbetsmarknaden för både barnskötare och elevassistenter är god.

Det här är en flexutbildning. Du har lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand efter en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. 

Utbildningen är på dagtid.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Aktivitetsledarskap, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Socialt arbete 1, 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Validering

·Att validera kunskap betyder att du kan tillgodoräkna dig praktisk kunskap om du har erfarenhet inom området. Detta görs oftast genom någon form av kunskapstest. Om du har möjlighet att validera kartläggs under din första dag i skolan.

Förkunskaper

Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Aktuella sökdatum finns på ansökningswebben.

Ansök till utbildning (Välj skola Utbildnings- och jobbcenter)

Uppdaterad: