Viktig information till dig som elev på Utbildnings- och jobbcenter

Vuxenutbildningen fortsätter med klassrumsundervisning. Fortsatt sker viss undervisning genom både fjärrundervisning och undervisning i klassrum. De råd och rekommendationer som finns ska fortsätta följas.

Elever och medarbetare får information direkt från sin skola om hur undervisningen för en kurs eller utbildning går till.

Information om covid-19

Läs vad du ska göra om du eller någon i ditt hushåll har symtom eller är sjuk i covid-19 på 1177.se

Läs om provtagning och att resa in i Sverige på 1177.se

På uppsala.se hittar du information om covid-19

CSN

CSN har information på sin webbplats om hur ditt studiestöd eller studiebidrag kan påverkas av Coronaviruset.

Important information for you as a student at Utbildnings- och jobbcenter

The courses are held as distance education as well as in classrooms.

You will get information from your teacher about your courses.

Information about Covid-19

For information about the Covid-19 in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Recomendations for people entering Sweden from abroad

Visit uppsala.se for more information about covid-19. 

CSN

Information from CSN.

Uppdaterad: