Viktig information till dig som elev på Utbildnings- och jobbcenter

Vuxenutbildningens undervisning sker genom fjärrundervisning, distansundervisning och viss undervisning i klassrum. Vi planerar för att stegvis börja med undervisning på plats igen.

Du som elev får information från din lärare vad som gäller för just din kurs eller utbildning.

Information om covid-19

Läs vad du ska göra om du eller någon i ditt hushåll har symtom eller är sjuk i covid-19 på 1177.se

Läs om provtagning och att resa in i Sverige på 1177.se

På uppsala.se hittar du information om covid-19

CSN

CSN har information på sin webbplats om hur ditt studiestöd eller studiebidrag kan påverkas av Coronaviruset.

Important information for you as a student at Utbildnings- och jobbcenter

The courses are held mostly as distance education in order to reduce the spread of the corona virus. Our plan is to gradually open up for classes at school again.

You will get information from your teacher about your courses.

Information about Covid-19

For information about the Covid-19 in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Recomendations for people entering Sweden from abroad

Visit uppsala.se for more information about covid-19. 

CSN

Information from CSN about student finance and the corona virus.

Uppdaterad: