Viktig information till dig som elev på Utbildnings- och jobbcenter

De flesta restriktionerna för minskad smittspridning av covid-19 togs bort 9 februari 2022. Vuxenutbildningen återgår helt till klassrumsundervisning. Vissa praktikplatser kan kräva att elever är vaccinerade mot covid-19.  Du ska fortfarande stanna hemma om du har sjukdomssymptom.

Skolan behöver nu inte informera om kända fall av covid-19 och är inte längre behjälplig vid smittspårning. Skolan har ingen skyldighet att göra anpassningar för de som är ovaccinerade.

Vuxenutbildningen återgår helt till klassrumsundervisning. De ska finnas särskilda skäl för en elev att delta genom fjärrundervisning i händelse av sjukdom.

För yrkesutbildningar kräver vissa praktikplatser att du som elev är vaccinerad mot covid-19.

Information om covid-19

Läs vad du ska göra om du eller någon i ditt hushåll har symtom eller är sjuk i covid-19 på 1177.se

Läs om provtagning och att resa in i Sverige på 1177.se

På uppsala.se hittar du information om covid-19

CSN

CSN har information på sin webbplats om hur ditt studiestöd eller studiebidrag kan påverkas av Coronaviruset.

Important information for you as a student at Utbildnings- och jobbcenter

The courses are now held in classrooms. There must be special circumstances for a student to participade in distance education due to illness.

Some internships may require that students have been vaccinated against covid-19.

Information about Covid-19

For information about the Covid-19 in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Recomendations for people entering Sweden from abroad

Visit uppsala.se for more information about covid-19. 

CSN

Information from CSN.

Uppdaterad: