Svenska för medicinsk personal, sfm

Svenska för medicinsk personal, sfm, är en särskilt anpassad utbildning och ett första steg mot svensk legitimation. Nästa kurs startar i slutet augusti 2022 och ansökan kommer att öppna i april 2022. Exakta datum publiceras under våren.

Du lär dig genom teori och praktik

Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (sva 3). Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du får även grundkunskap om den svenska hälso- och sjukvården. Efter utbildningen har du den språknivå som krävs för att ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. 

Du får praktisk introduktion genom studiebesök och språkträning på minst en arbetsplats, språkpraktik. På språkpraktiken får du följa med olika yrkesgrupper i arbetet. Du lär dig mer om verksamheten, yrkesroller, samarbetsformer och bemötande i vården. Du ser, lyssnar och deltar i vardagen så att ditt språk kan utvecklas. Samtidigt får du erfarenhet av olika verksamheter och hur den svenska vården är uppbyggd.

 Utbildningens innehåll

 • Svenska för invandrare kurs C - 20 veckor
 • Svenska för invandrare kurs D - 20 veckor 
 • Svenska som andraspråk grundkurs - 40 veckor 
 • Svenska som andraspråk kurs 1, 2, 3 - 20 veckor
 • Medicinsk orienteringskurs introduktion - läses parallellt med sfi
 • Medicinsk orienteringskurs 1 - läses parallellt med sva grund 1–4
 • Medicinsk orienteringskurs 2 - läses parallellt med sva 1, 2, 3

Kursen startar två gånger per år. Du läser på heltid, det vill säga 40 timmar per vecka. 20–25 timmar är lärarledda lektioner och du har egna studier resten av tiden.

Vem kan gå sfm?

 • Du som är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare. Även du som är vidareutbildad till specialist inom dessa yrken.
 • Du som är folkbokförd i Uppsala län. Om du bor utanför Uppsala kommun måste din hemkommun godkänna att du går utbildningen.
 • Du saknar grundkunskaper i svenska och har möjlighet att studera på heltid.
 • Du har fått Socialstyrelsens godkännande att fortsätta processen mot legitimation.
 • Du som har svenskt personnummer.
 • Du som saknar svenskt personnummer men har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare.

Information in english 

 • The course is free of charge
 • You must reside in Uppsala or a municipality nearby
 • To apply you must book a face-to-face meeting to register your application. This is a full-time course with weekday (Monday-Friday) classes at the school in Uppsala
 • The course is not offered as a distance course
 • You first have to be registered on the standard SFI course to apply for SFM: Swedish for immigrants on this webpage
 • If you received your education outside of the EU, your qualifications must be verified from the Socialstyrelsen, Socialstyrelsens webpage
  Qualifications obtained within the EU or EEA are approved
 • This is not a medical qualification. You will mainly be studying Swedish, with an orientation course about the Swedish health care system and professions.

Sök till sfm

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, e-post: sfx@uppsala.se. Om du är skriven utanför Uppsala kommun kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för orienteringskurs 1 och 2 och från och med kursen svenska som andraspråk grund.

Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna är utbildningsanordnare. 

Ansökan för sökande utanför Uppsala kommun (DOCX, 71 KB)

När du har läst sfm

Du som har en examen från ett land utanför EU/EES behöver komplettera din utländska utbildning när du har läst sfm. Det gör du antingen genom att göra ett kunskapsprov hos Socialstyrelsen eller genom att läsa en kompletterande utbildning på universitet.

Om du har utbildat dig inom EU kan du ofta ansöka om svensk legitimation direkt efter betyg i sva3, det vill säga efter avslutad sfm-utbildning.

Uppdaterad: