Svenska för pedagoger, sfp

Svenska för pedagoger, SFP, är en särskilt anpassad utbildning och ett första steg mot svensk lärarlegitimation. Vi startar nya kurser var tionde vecka och tar emot ansökningar löpande. Ansökningsblankett finns längst ner på denna sida.

Information in English about Swedish for Teachers

Om du har en lärarutbildning från ett annat land och vill bli lärare i Sverige är du välkommen att söka Svenska för pedagoger. Då får du läsa svenska som andraspråk tillsammans med andra lärare från olika länder.

Du lär dig genom teori och praktik

Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (sva 3). Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du får även en grundkunskap om det svenska utbildningssystemet. Efter utbildningen har du den språknivå som krävs för att ansöka om legitimation från Skolverket. 

Du får praktisk introduktion genom studiebesök och språkträning på minst en arbetsplats, språkpraktik. Vid språkpraktik får du följa en lärares arbete under en period. Du ser, lyssnar och deltar i vardagen så att ditt språk kan utvecklas. Samtidigt får du erfarenhet om hur det kan vara att jobba i en svensk skola.

Utbildningens innehåll

 • Svenska för invandrare kurs C - 20 veckor
 • Svenska för invandrare kurs D - 20 veckor
 • Svenska som andraspråk grundkurs 1, 2, 3, 4 - 35 veckor
 • Svenska som andraspråk kurs 1, 2, 3 - 30 veckor
 • Pedagogisk orienteringskurs intro - läses parallellt med sfi
 • Pedagogisk orienteringskurs 1 - läses parallellt med sva grund 1–4
 • Pedagogisk orienteringskurs 2 - läses parallellt med sva 1, 2, 3

Kursen startar två gånger per år. Du läser på heltid, det vill säga 40 timmar per vecka. 20–25 timmar är lärarledda lektioner och du har egna studier resten av tiden.

Vem kan gå sfp?

 • Du har en lärar- eller förskollärarexamen eller har en examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet och har arbetat som lärare för barn och/eller ungdomar under 18 år.
 • Du är folkbokförd i Uppsala län. Om du bor utanför Uppsala kommun måste din hemkommun godkänna att du går utbildningen.
 • Du saknar grundkunskaper i svenska och har möjlighet att studera på heltid.
 • Du har fått utländsk högre utbildning bedömd av UHR.
 • Du som har svenskt personnummer.
 • Du som saknar svenskt personnummer men har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare.

Sök till sfp

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in via e-post eller post. Om du är skriven utanför Uppsala kommun kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Ansökningsblankett SFP – Svenska för pedagoger (PDF, 235 KB)

E-post: sfx@uppsala.se

Postadress: SFX Uppsala, Utbildnings- och jobbcenter Boländerna, 753 75 Uppsala

Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna är utbildningsanordnare. 

Studiemedel från CSN

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för orienteringskurs 1 och 2 och från och med kursen svenska som andraspråk grund.

När du har läst sfp

Efter sfp kan du ansöka om svensk lärarlegitimation hos Skolverket. Skolverket avgör om du har de kunskaper som krävs för att få svensk lärarlegitimation eller inte.

Du kan behöva komplettera med kurser och det kan du göra via till exempel Utländska lärares vidareutbildning. Utbildningen finns bland annat på Stockholms universitet och Örebros universitet. 

Uppdaterad: