Tider för prövningar på Hermods våren 2022

Tider för prövningar på Hermods våren 2022. Vid många ansökningar kan datumen för prövningar komma att ändras.

Engelska 5: 26 februari, 9.00-14.00
Engelska 6: 12 mars, 9.00-14.00
Engelska 7: 26 mars, 9.00-14.00
Franska 3: 19 mars, 9.00-14.00
Franska 4:
19 mars, 9.00-14.00
Franska 5:
26 mars, 9.00-14.00
Filosofi 2: 12 mars, 9.00-14.00
Företagsekonomi 1: 19 mars, 9.00-14.00
Företagsekonomi 2:
26 mars, 9.00-14.00 
Geografi 1: 19 mars, 9.00-14.00
Historia 1b: 5 mars, 9.00-14.00
Historia 2b kultur: 19 mars, 9.00-14.00
Kommunikation: 12 mars, 9.00-14.00
Litteratur: 12 mars, 9.00-14.00
Matematik 1a, b, c: 12 mars, 9.00-14.00
Matematik 2a, b, c: 5 mars, 9.00-14.00
Matematik 3 b, c: 26 februari, 9.00-14.00        
Matematik 4: 19 mars, 9.00-14.00
Matematik 5: 26 mars, 9.00-14.00
Människors miljöer: 19 mars, 9.00-14.00
Naturkunskap 2: 19 mars, 9.00-14.00      
Programmering 2: 26 mars, 9.00-14.00
Psykologi 1: 19 mars, 9.00-14.00  
Psykologi 2a: 26 mars, 9.00-14.00
Religion 1: 19 mars, 9.00-14.00
Samhällskunskap 1a1: 19 mars, 9.00-14.00
Samhällskunskap 1a2:
19 mars, 9.00-14.00
Samhällskunskap 1b:
19 mars, 9.00-14.00
Samhällskunskap 2:
26 mars, 9.00-14.00
Sociologi: 19 mars, 9.00-14.00 
Spanska 3, 4: 26 mars, 9.00-14.00     
Svenska 1: 19 mars, 9.00-14.00
Svenska 2: 5 mars, 9.00-14.00
Svenska 3: 26 mars, 9.00-14.00
Svenska som andraspråk 1: 19 mars, 9.00-14.00
Svenska som andraspråk 2: 5 mars, 9.00-14.00
Svenska som andraspråk 3: 26 mars, 9.00-14.00
Tyska 3: 12 mars, 9.00-14.00
Tyska 4: 19 mars, 9.00-14.00    

Uppdaterad: