Prövningar på Hermods

Tider för prövningar hösten 2021.  Vid många ansökningar kan datumen för prövningar komma att ändras.

Alla prövningar kommer att börja klockan 9.15, du behöver vara på plats 8.30-8.45.

Engelska 5: 29 september
Engelska 6: 13 oktober
Engelska 7: 20 oktober
Franska 1, 2, 3: 13 oktober
Företagsekonomi 1, 2: 3 november
Geografi 1, 2: 3 november
Historia 1b: 3 november
Historia 2a: 3 november
Italienska 1: 13 oktober
Kommunikation: 3 november
Matematik 1a, b, c: 29 september
Matematik 2a, b, c: 20 oktober
Matematik 3 b, c: 27 oktober        
Matematik 4: 3 november
Matematik 5: 13 oktober
Människors miljöer: 27 oktober
Naturkunskap 2: 3 november      
Programmering 2: 3 november
Psykologi 1: 27 oktober
Psykologi 2a: 27 oktober
Psykologi 2b: 27 oktober
Religion 1: 3 november
Sociologi: 3 november
Spanska 3, 4, 5: 13 oktober       
Svenska 1: 29 september
Svenska 2: 13 oktober
Svenska 3: 27 oktober
Svenska som andraspråk 1: 29 september
Svenska som andraspråk 2: 13 oktober
Svenska som andraspråk 3: 27 oktober
Tyska 3, 4: 13 oktober                                                      

Uppdaterad: