Praktik och arbetsträning

Personer som har praktik eller arbetsträning på din arbetsplats bidrar till verksamheten samtidigt som de rustas för att komma ut på arbetsmarknaden.

Praktik och arbetsträning

När du tar emot en person för praktik eller arbetsträning gör du en god samhällsinsats. Samtidigt ger du den arbetssökande möjlighet att visa upp sin kunskap, få referenser, utveckla sina färdigheter och utveckla sin arbetsförmåga. Den arbetssökandes behov styr om det är aktuellt med praktik eller arbetsträning. 

Praktik är för personer som står nära arbetsmarknaden. En praktik brukar pågå i en månad, men kan vara både kortare och längre. Arbetsträning är till för de personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver utforska och utveckla sin arbetsförmåga. De behöver handledning på arbetsplatsen och möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna efter sina behov. Arbetsträning brukar pågå under tre till sex månader. 

Personal från utbildnings- och jobbcenter finns nära till hands och stöttar vid behov. Under tiden personen har praktik eller arbetsträning är hen försäkrad av Uppsala kommun.

Så här går det till

Praktikperioden ska vara bra för både dig och den arbetssökande. Det säkrar vi genom att:

  • Du fyller i en kompetensprofil så att vi vet vad du söker.
  • Vi matchar dina önskemål med den arbetssökande som vi har kontakt med och föreslår en kandidat.
  • Kandidaten och en medarbetare från oss kommer till din arbetsplats och träffar dig.
  • Om mötet går bra skriver vi en överenskommelse om praktik eller arbetsträning.
  • I samband med uppstart bokar vi ett uppföljningsmöte med dig och den arbetssökande.
  • När praktiken eller arbetsträningen avslutas har vi ett möte där vi följer upp insatsen.

Kontakta oss

Företagsgruppen
Uppdaterad: