Upphandling

Bli leverantör av arbetsbefrämjande insatser.

Kommunen söker leverantörer som på hjälper människor till arbete genom så kallade arbetsbefrämjande insatser. Det kan handla om matchning mot specifika branscher, språkträning kopplad till ett visst yrke och utbildning för grundläggande digital kompetens. Målet med insatserna är att arbetssökande ska gå från arbetslöshet till egen försörjning genom arbete eller studier.

Vill ditt företag leverera arbetsbefrämjande insatser till kommunen? Då ska ni medverka i en upphandling som görs genom ett så kallat dynamiskt inköpssystem. Ni kvalificerar er genom att ansöka och uppfylla kraven som kommunen har formulerat. När ett behov sedan uppstår skickar kommunen en anbudsförfrågan till alla godkända leverantörer. Om ni är intresserade kan ni lämna anbud, under förutsättning att ni uppfyller ställda krav.  

På leverantörsträffar som kommunen ordnar kan ni träffa verksamheterna som upphandlar insatserna och ställa frågor. 

På uppsala.se kan du läsa mer om Uppsala kommuns upphandlingar.

Uppdaterad: