Studera vidare - Inspirationsdag 19 maj

Plats: SLU Campus Ultuna, Ulls hus. Adress: Almas allé 8, Uppsala.

19 maj

Tid: 09:30 – 14:00

Inspirationsdag med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun. På inspirationsdagen får du höra mer om studier på universitetet och om hur vägen till studier kan se ut.

Inspirationsdagen är gratis men du behöver anmäla dig för att kunna delta.

Dagen äger rum är på SLU i Uppsala, vid Ultuna som ligger söder om Uppsala centrum.

Mer information, anmälan och program finns på www.uppsala.se/studeravidare.