Informationsdag om universitetsstudier för dig med utländsk utbildning

Plats: SLU, Campus Ultuna

12 februari

SLU, Uppsala universitet, CSN, Vuxenutbildningen i Uppsala kommun, med flera